عشق را نام مبر بدین سادگی

تو را که می بینم
به تو که گوش می دهم
می دانم این پیشکش را دارم
در قلبم که هر آینه عاشق تو باشم
اما
عشق را نام مبر بدین سادگی
ای معشوق ساده دل من
که ای تو
قدم به مسیری غریب گذاشته ای کنون
پر از خاطره های شکسته و باور های خرد شده.

ادامه شعر …

آلبوم کامل “کیفر” موجود است

اگر چه در زندگی شخصیم نیازمند هیچ کس نیستم، در رساندن صدای درد مشترکمان به هم وطنان و دولت ها، نیازمند یاری تک تک شما هستم. تلاش دارم بتوانم کارهای هنری نابی ارائه کنم امّا به تنهایی قادر به این کار نیستم، پس از شما می خواهم هر گونه که می توانید، مرا در این امر کمک کنید، چه بسا آن تنها پیوستن به صفحه Mortez  و یا دعوت کردن دوستانتان باشد. من نیازمند نظر های شما هستم. نیازمند کمک حرفه ای و همکاری هستم تا بتوانم کیفیت کاری بهتری ارائه کنم. حقا این کار را برای شخص خودم یا پول دار شدن نمی کنم!، که اگر این هدفم بود راه های بس بهتری داشتم.

 آلبوم “کیفر” را کامل کردم تا حدی که می نوانستم، و در وب سایت Mortez گذاشته ام، و تمام آنچه از شما می خواهم این است که Mortez را به جریان بیاندازید تا حداقل 1000 نفر fan پیدا کند. در آن زمان، به عنوان تشکر، کلّ آلبوم را با کیفیت بالا قابل دانلود می کنم. اگر کسی آنقدر علاقمند بود که آن را هم اکنون می خواست، آلبوم قابل خریداری نیز میباشد!

http://www.mortez.net/music/punishment/

“Punishment” is released in full

Although I can successfully manage my life independently, I need your help to make our painful voice heard. I am trying to make good music and art, but I feel too alone, so I need you to help me in any way possible, whether it be sharing Mortez, inviting your friends to Mortez, giving me constructive comments, or teaming up with me, so I can provide you with more and higher quality work and consistently in the future. I am certainly not publicizing for my own pure interest or as if I want to become rich by this!, since I have better ways for such goals.

I have published the album “Punishment” at www.Mortez.net. All I want from you is to share it with your friends, and invite them to Mortez’s facebook or g+ page. When the number of fans reaches to 1000, I will publish the full album in high quality for free. If you are such a great awesome fan, and wish to get it now, it is available for sale.

Check it out >>>here<<<!